O‘zbekiston matbuot va axborot agentligi

Sertifikatsiyalash


Rasmiy davlat hujjatlarini tayyorlashga buyurtma berish,

ularni tayyorlash, hisobga olish, saqlash va topshirish
tartibi to‘g’risida
NIZOM

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
2000 yil 25 iyuldagi 283-son qaroriga 1- ilova

Mazkur Nizom rasmiy davlat hujjatlarini tayyorlashga buyurtma berish, ularni tayyorlash, saqlash, hisobga olish va topshirish tartibini belgilayidi.

Yuklab olishO‘zbekiston matbuot va axborot  agentligi bosh direktorining
2006 yil 15 martdagi 29-son buyrug’i bilan
TASDIQLANGAN

Nashrlarni chop etish
QOIDALARI

Mahfiylik belgisiga ega bo’lmagan nashrlarni tayyorlashda ushbu nashrlarni chop etish qoidalari (bundan keyin - Qoidalar)ning talablari O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 2- fevraldagi «O’zbekiston Respublikasida matbaa faoliyatini tartibga solish to’g’risida» 52-son hamda 2002 yil 27 dekabrdagi «Matbaa korhonalarini ro’yxatga olish va hisobga qo’yish to’g’risida»gi nizomni tasdiqlash haqida» 454-son qarorlariga muvofiq faoliyat ko’rsatib kelayotgan, mulkchilik shaklidan qat'iy nazar barcha matbaa korhonalariga, tezkor bosma bo’linmalariga tadbiq etiladi.
Qoidalarga nashriyotlar, gazeta va jurnallarning tahririyatlari hamda chop etish uchun materiallar tayorlaydigan va ularning mazmuni uchun javob beradigan boshqa barcha tashkilotlar ham amal qilishi lozim.

Yuklab olish


Qimmatbaho qog‘ozlar blankalarini ishlab chiqarishni litsenziyalash
to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori
(13.11.2003. № 506)

Ushbu Nizom qimmatbaho qog’ozlar blankalarini ishlab chiqarishni litsenziyalash tartibini belgilaydi

Yuklab olish


Mahsulotlarni sertifikatlashtirish tartibi to‘g‘risida
NIZOM

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
2004 yil 6 iyuldagi 318-son qaroriga 1-ILOVA

Mazkur Nizom ishlab chiqariladigan va chetdan keltiriladigan mahsulotlarni sertifikatlashtirish tartibini belgilaydi.
Bir turdagi mahsulotlarning har bir turi bo’yicha sertifikatlashtirish tartibi O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida ro’yxatdan o’tkaziladigan sertifikatlashtirishning tegishli qoidalari bilan belgilanadi.
Sertifikatlashtirish davomida ilgari tekshirilgan xavfsizlik bo’yicha tavsifga ta'sir etmaydigan mahsulotning dizayni yoki tashqi tavsiflari o’zgarishi zamonaviylashtirilgan mahsulotga qo’shimcha sertifikatlashtirish o’tkazilishiga olib kelmaydi. Mahsulot xavfsizligi bo’yicha majburiy tavsiflar standartlashtirish bo’yicha tegishli normativ hujjatlarda belgilanadi.

Yuklab olish


Biriktirilgan xujjatlar:

O‘zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktorining 2006 yil 15 martdagi 29-son buyrug’i bilan TASDIQLANGAN

Mahfiylik belgisiga ega bo’lmagan nashrlarni tayyorlashda ushbu nashrlarni chop etish qoidalari (bundan keyin - Qoidalar)ning talablari O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 2- fevraldagi «O’zbekiston Respublikasida matbaa faoliyatini tartibga solish to’g’risida» 52-son hamda 2002 yil 27 dekabrdagi «Matbaa korhonalarini ro’yxatga olish va hisobga qo’yish to’g’risida»gi nizomni tasdiqlash haqida» 454-son qarorlariga muvofiq faoliyat ko’rsatib kelayotgan, mulkchilik shaklidan qat'iy nazar barcha matbaa korhonalariga, tezkor bosma bo’linmalariga tadbiq etiladi. Qoidalarga nashriyotlar, gazeta va jurnallarning tahririyatlari hamda chop etish uchun materiallar tayorlaydigan va ularning mazmuni uchun javob beradigan boshqa barcha tashkilotlar ham amal qilishi lozim. (DOC, 97.5 KB)