Asosiy menu

Qonunlar

Biriktirilgan xujjatlar:

"Axborot erkinligi printsiplari va kafolatlari to‘g‘risida" - O‘zbekiston Respublikasi qonuni 12.12.2002

Ushbu Qonunning asosiy vazifalari aхborot erkinligi prinsiplari va kafolatlariga rioya etilishini, har kimning axborotni erkin va mone’liksiz izlash, olish, tekshirish, tarqatish, foydalanish va saqlash huquqlari ro‘yobga chiqarilishini, shuningdek axborotning muhofaza qilinishini hamda shaxs, jamiyat va davlatning axborot borasidagi xavfsizligini ta'minlashdan iborat. (DOC, 72.5 KB)