O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 11 iyundagi 275-son qaroriga 1-ILOVA

Noshirlik faoliyatini litsenziyalash uchun elektron ariza taqdim etish

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 11 iyundagi 275-son qaroriga 1-ILOVA

Ushbu Nizom noshirlik faoliyatini litsenziyalash tartibini belgilaydi. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, sudlar, prokuratura organlari tomonidan rasmiy materiallar, normativ hujjatlar to‘plamlari va boshqa hujjatlarni nashr etishda; korhonalar, tashkilotlar, o‘quv yurtlari va ilmiy muassasalar tomonidan o‘z faoliyati uchun zarur bo‘lgan va qo‘lyozma huquqlari bilan ommaviy ravishda tarqatish yoki ko‘paitirish uchun mo‘ljallanmagan materiallarni nashr etishda litsenziya olish tartibini belgilaydi.


Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги реквизитлари:

Манзил: 100129, Тошкент ш., Навоий кўчаси, 30- уй.
Тел.: 244-33-81
Ягона ғазна ҳисобварағи: 23402000300100001010
Марказий банк Тошкент шаҳар Бош бошқармаси ҳисоб-китоб касса Маркази.
МФО: 00014
СТИР: 201122919

Тўлов мақсади:

Депозит ҳ/р  4014108601262773422110134

СТИР:200898285

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 27.12.2002 йилдаги
454-сон қарорига асосан рўйхатдан ўтиш (ёки қайта ўтиш) учун давлат божи.

(Маълумотлар янгиланган сана 05.07.2016й.)